Форма заявки
  • Реєстрація

Президенту Української Федерації
професіоналів безпеки
СИДОРЕНКУ С.М.

01030 м. Київ,

вул. Михайла Коцюбинського, 1 оф.611

 

ЗАЯВА

        Прошу провести добровільну оцінку відповідності послуг охорони за наступними видами діяльності (необхідне підкреслити):

– фізична охорона нерухомих об’єктів;
– охорона фізичних осіб;
– пункт централізованого спостереження;
– групи швидкого реагування;
– охорона рухомих об’єктів;
– інкасація та супроводження.

__________________________________________________________________
                                           (назва підприємства)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
         (ідентифікаційний код, місце знаходження, контактний телефон)

__________________________________________________________________
                (розрахунковий розрахунок, МФО, назва банку, ЗКПО)

 

Керівник ___________________                    __________________
                           (підпис)                              (прізвище, ініціали)

М.П.

«____ » _______________ 201__ р.

S5 Box

Вход

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.