Українська федерація професіоналів безпеки

28

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Порядок вступу до Федерації

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

Для оформлення членства у Федерації необхідно виконати наступні кроки:
1. Написати заяву на вступ (завантажити).
2. Сплатити вступний внесок на розрахунковий рахунок Федерації.
3. Надіслати заяву та копію квитанції про сплату до правління Федерації протягом 7-ми календарних днів.
4. Електронну копію заяви надіслати — office@ufpb.kiev.ua
_____________________________________________________
За консультаціями щодо оформлення документів на вступ до УФПБ просимо звертатися до керівника напряму організаційної роботи Циткіна Бориса Аркадійовича.

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО
ВСЕКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ
” ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ”

ВАЖЛИВО! Вступ до галузевого об’єднання роботодавців здійснюється виключно шляхом вступу керівника компанії до регіональної організації роботодавців охоронної галузі. Безпосереднє входження компанії у об’єднання поза регіональної організації неможливе, згідно чинного законодавства.
– Порядок вступу до регіональних організацій роботодавців у галузі охорони на прикладі Київської організації;
– Зразок заяви на вступ до регіональної організації роботодавців на прикладі Київської організації.

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Члени Федерації сплачують наступні членські внески:

Члени Спілки – юридичні особи – сплачують:
1. Вступний внесок у розмірі визначеному суб’єктом, який має намір стати членом Спілки, але не менше 1500 (однієї тисячі п’ятсот) гривень;
2. Щомісячні членські внески – у розмірі не менше 1000 (однієї тисячі) гривень

Члени Організацій роботодавців, які сплачують членські внески у ГС “Федерація професіоналів безпеки України” здійснюють своє членство в Організаціях роботодавців на безоплатній основі.

Щомісячні членські внески сплачуються до 15 числа поточного місяця.

Несплата членських внесків більше 3-х місяців може бути підставою для розгляду питання про подальше перебування боржника у Спілці згідно з підпунктом 3.6.2. Статуту. Вступні та членські внески, як і інші кошти, що надходять на розрахунковий рахунок, або у касу Спілки, витрачаються виключно на виконання завдань та досягнення мети Федерації згіднозатверджених кошторисів.