Українська федерація професіоналів безпеки

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Захист інтересів ринку охорони

25 березня 2021 року відбулося засідання Експертно – апеляційної ради Державної регуляторної служби України під головуванням Голови Державної регуляторної служби України Кучера О.В. До порядку денного засідання Експертно – апеляційної ради був включений перелік питань з розгляду клопотань органів ліцензування різних центральних органів виконавчої влади про надання дозволів на проведення позапланових перевірок ліцензіатів – суб’єктів підприємницької діяльності у різних сферах господарювання з підстав порушень ними вимог галузевих Ліцензійних умов.

Серед означених питань були розглянуті клопотання МВС України за поданнями органів Поліції охорони про проведення позапланових перевірок двох недержавних охоронних підприємств з Херсонської та Львівської областей із заявлених Поліцією охорони мотивів порушення ними вимог підпункту 13 пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2018 року № 960, а саме охорони ряду об’єктів, за родовою ознакою включених до Категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975. З врахуванням пояснень, підготовлених Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців охоронної галузі «Федерація професіоналів безпеки», Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, та з врахуванням позиції Рахункової палати України рішенням Експертно-апеляційної ради у наданні МВС України дозволів на проведення позапланових перевірок було відмовлено.