Українська федерація професіоналів безпеки

28

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Нормативно-правова база

Законодавство України.

Закон України “Про громадські об’єднання”

Закон України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”

Закон України “Про охоронну діяльність”

Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності (затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 “)

Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору (Наказ МВС України від 09.08.2016 № 771)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню (Постанова КМУ № 852 від 23.10.2016 р. “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення”).

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють сферу охоронних послуг

Статутні та програмні документи Федерацій:

Статут Всеукраїнської громадської організації “Українська федерація професіоналів безпеки”

Статут Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі “Федерація професіоналів безпеки”

Статут Громадської спілки “Федерація професіоналів безпеки України”

Програма Федерації

Пріоритети діяльності Федерації у 2021 році  /Додаток 1/ Додаток 2/ Додаток 3/

План спільної роботи Федерації з Підкомітетом ВРУ з питань охороної і детективної діяльності на 2022 рік.