Українська федерація професіоналів безпеки

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Нормативно-правова база

Законодавство України.

Закон України “Про громадські об’єднання”

Закон України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”

Закон України “Про охоронну діяльність”

Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності (затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 “)

Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору (Наказ МВС України від 09.08.2016 № 771)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню (Постанова КМУ № 852 від 23.10.2016 р. “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення”).

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють сферу охоронних послуг

Статутні та програмні документи Федерацій:

Статут Всеукраїнської громадської організації “Українська федерація професіоналів безпеки”

Статут Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі “Федерація професіоналів безпеки”

Статут Громадської спілки “Федерація професіоналів безпеки України”

Програма Федерації

Пріоритети діяльності на короткостроковий період