Українська федерація професіоналів безпеки

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Проєкт змін до ліцензійних умов

Міністерством внутрішніх справ України розглянуті зауваження Федерації, що були викладені під час узгоджувальної наради в Державній регуляторній службі України та підготовлено нову редакцію проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності». 

Порівняльна таблиця до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»