Українська федерація професіоналів безпеки

27

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Пропозиції до законопроєкту № 5219 «Про критичну інфрастуктуру»

1 листопада ц.р. на офіційному сайті Верховної Рад України оприлюдений (останній) текст законопроєкту р/№ 5219 «Про критичну інфрастуктуру», який подається профільним Комітетом Верховної Ради України до розгляду Верховною Радою України у другому читанні.
З часу прийняття означеного законопроєкту у першому читанні у червні 2021 року народними депутатами України подано до законопроєкту кілька сотень зауважень та пропозицій.

До означеного законопроєкту Головним науково-експертним управлінням ВРУ у квітні 2020 року та Головним юридичним управлінням ВРУ у жовтні 2021 року висловлені численні зауваження, а також рекомендація після його розгляду у другому читанні, відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України, направити його на повторне друге читання.
Редакція законопроєкту містить кілька норм, що прямо стосуються інтересів недержавного ринку охоронних послуг. Їх реалізація об’єктивно потребує, для паритету з повноваженнями органів державної влади, визнаних відповідальними за забезпечення формування та реалізацію державної політики в сфері захисту критичної інфраструктури в її окремому секторі, також участі уповноважених галузевих представницьких органів суб’єктів господарювання – безпосередніх операторів об’єктів критичної інфраструктури.
З пропозиціями Федерції до законопроєкту можна ознайомитиь за посиланнями:
Порівняльна таблиця Пропозицій про внесення змін до законопроєкту 5219 «Про критичну інфраструктуру»
Відомості про участь приватних охоронних компаній країн Єврропи в охроні об’єктів критичної інфраструктури