Українська федерація професіоналів безпеки

27

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Проєкт внесення змін до Ліцензійних умов. Позиція Федерації

Федерацією підготовлені зауваження до  Проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», відповідно до яких для погодження Проєкту відсутні правові підстави.

Текст листа до ДРС України (для ознайомлення)