Українська федерація професіоналів безпеки

27

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Оцінка відповідності - джерело ділової репутації

Зроблено перший крок на шляху створення Єдиної системи оцінки діяльності недержавних охоронних підприємства – “Добровільна оцінка відповідності послуг з охорони”, проект якої було презентовано та затверджено на засіданні Ради УФПБ від 19.10.2015р.

Добровільна оцінка відповідності – це комплекс заходів, спрямованих на об’єктивне інформування споживача охоронних послуг про реальний стан суб’єкта охоронної діяльності та його здатність виконувати певні види охоронної діяльності.

“Це покликано стати реальним, а не фіктивним, активом компанії, втрата/не отримання якого рівнозначне втраті “розкрученої торговельної марки”, – зазначає Президент УФПБ Сергій Сидоренко.

Положення про добровільну оцінку базується на нормативних актах чинного законодавства, серед яких: Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 “Про загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування”.