Українська федерація професіоналів безпеки

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

УФПБ – учасник проєкту ООН

Українською федерацією професіоналів безпеки за запрошенням Торгово-промислової палати України прийнято участь у конкурсі на участь у програмі розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні. Розпочинається реалізація другої фази проєкту: «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств (МСП)». Проєкт впроваджувався у 2015-2018 рр. Програмою розвиту ООН у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за фінансової підтримки Швейцарії.

Учасниками проєкту стали 7 бізнес-об’єднань, що були обрані за загальнонаціональним конкурсом заявок про зацікавленість щодо участі. Учасники досягли суттєвих результатів завдяки участі у Проєкті: кількість членів збільшилась у середньому на 29,3%, залучили членів до активної участі в управлінні та розбудові організації, запропонували членам нові унікальні для бізнес-об’єднань послуги, досягли конкретних результатів у публічно-приватному діалозі щодо покращення умов ведення бізнесу своїх членів.
Успішний досвід Проєкту буде активно поширено у другій фазі Проєкту, що впроваджуватиметься протягом 2020-2023 роках, завдяки розширенню партнерського кола обраних організацій до 20 бізнес-об’єднань, серед яких будуть галузеві асоціації малого та середнього бізнесу, регіональні ТПП, універсальні бізнес-об’єднання та об’єднання жінок-підприємниць.

Мета ІІ фази Проєкту – розширити підтримку сектору ММСП в Україні та підвищити його конкурентоспроможність завдяки професійним, орієнтованим на потреби своїх членів бізнес-об’єднанням, які забезпечать новий рівень унікальних послуг з розвитку та підтримки бізнесу.

Проєкт буде реалізовуватися за допомогою трьох взаємопов’язаних компонентів:

(1) допомоги бізнес-об’єднанням в організаційному розвитку: побудова професійної структури управління, розробка привабливої для малого бізнесу моделі багаторівневого членства, активне залучення членів у нових регіонах, створення філіальної мережі тощо;

(2) удосконалення та створення нових унікальних для бізнес-об’єднань послуг, що забезпечать фінансову сталість організації, та загалом покращення доступу та використання послуг з розвитку бізнесу з боку ММСП;

(3) побудови активного та професійного публічно-приватного діалогу між державним і приватним секторами, спрямованого на покращення бізнес-клімату, де учасники та партнери Проєкту будуть представляти консолідовані інтереси ММСП. Проєкт слугуватиме платформою для налагодження публічно-приватного діалогу.

Проєкт позитивно вплине на організаційну та фінансову стабільність бізнес-об’єднань, їхню здатність активно залучати нових учасників, бути центрами достовірної інформації для тисяч підприємців, спроможність надавати членам найбільш затребувані послуги, розвивати конструктивну співпрацю з урядовими структурами та брати участь у формуванні державної політики, спрямованої на розвиток сектору ММСП.