Українська федерація професіоналів безпеки

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

У м. Нова Каховка проведено виїзне засідання Об’єднаної Ради Федерації

7 – 9 липня 2021 року в м. Нова Каховка Херсонської області було проведено виїзне засідання Об’єднаної Ради Громадської організації «Українська федерація професіоналів безпеки».

На засіданні були розглянуті наступні питання:

1. Демпінг із сторони операторів ринку за цінами, що нижчі за мінімально розрахункові.
2. Про законодавче забезпечення підвищення рівня охоронних послуг, що надаються суб’єктами підприємництва, зокрема з використанням транспорту реагування суб’єктів охоронної діяльності.
3. Відсутність правового режиму провадження охоронної діяльності в особливих умовах.
4. Про вдосконалення законопроектного забезпечення окремих питань державного регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури.
5. Проект стандартів (критеріїв) надання охоронних послуг, пов’язаних з реагуванням на тривожні сповіщення технічних засобів охорони.
6. Про можливості укладання суб’єктом охоронної діяльності договорів про надання охоронних послуг із замовниками цих послуг в електронній формі за допомогою інформаційно – телекомунікаційних систем.
7. Про внесення змін до Постанови № 975 від 21.11.2018 р. «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».
8. Про формування робочих груп для розроблення стандартів професійної освіти за професіями: охоронець, охоронник, електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.
9. Про проведення відкритого Турніру з комплексного багатоборства серед команд робітників підрозділів швидкого реагування охоронних компаній.
10. Організаційні питання.

За результатами обговорення прийнято наступні рішення:

1. Затвердити Методику мінімальної вартості послуг з охорони, підготувати звернення з даного питання Першому віце-прем’єр-міністру економіки України та внести зміни до підпункту 6 пункту 7 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.
2. Клопотати перед КМУ про внесення змін до п. 3.6. «Правил дорожнього руху» та перед ВРУ про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» ст. 14 «Учасники дорожнього руху».
3. Клопотати перед Верховною Радою України про внесення змін до Закону України «Про охоронну діяльність» розділу VI «Провадження охоронної діяльності в особливих умовах».
4. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також до Державної регуляторної служби України щодо включення до законопроекту № 5219 «Про критичну інфраструктуру» ряду пропозицій, що стосуються захисту інтересів недержавного сектора ринку охорони.
5. Затвердити основні вимоги до надання охоронних послуг, пов’язаних з реагуванням на тривожні сповіщення технічних засобів охорони. Звернутись до Національного агентства з акредитації України про затвердження відомчих вимог (критеріїв) надання охоронних послуг, пов’язаних з реагуванням на тривожні сповіщення технічних засобів охорони та акредитації експертів з метою впровадження механізму добровільної оцінки відповідності послуг на державному рівні. Визнати розроблення та затвердження стандартів охоронних послуг одним із ключових питань створення Саморегульованої організації на основі Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФПБ».
6. Підготувати запит до МВС з питань, що стосуються можливості укладення електронних договорів суб’єктами охоронної діяльності.
7. Затвердити проект змін до Постанови КМУ № 975 від 21 листопада 2018 року. Відповідно до Резолюції «Круглого столу» від 27 травня 2021 року узгодити пропозиції на засіданні Робочої групи Державної регуляторної служби України.
8. Завершити розроблення стандартів професійно-технічної освіти до 1.09.2021 року.
9. Розглянути питання проведення відкритого Турніру з комплексного багатоборства серед команд робітників підрозділів швидкого реагування охоронних компаній після узгодження плану і умов проведення показових виступів ГШР у вересні поточного року.
10. Провести організаційно-штатні зміни у ТОВ «ЦЕНТР-А». Звільнити з посади директора ТОВ «Центр – А» з 08 липня 2021 року Зименкову Наталію Іллівну та призначити директором ТОВ «Центр – А» з 08 липня 2021 року Журавля Костянтина Петровича з покладанням на нього обов’язків фахівця з організації охоронної діяльності.
11. З метою фінансового забезпечення нормотворчої роботи та реалізації запланованих питань започаткувати надання безповоротної фінансової допомоги в розмірі 3000.00 (три тисячі грн. 00 коп.) на рахунок ГО «Українська Федерація професіоналів безпеки», Код ЄДРПОУ 20064798 Р/р UA873052990000026008036210212 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” МФО 305299. Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога на виконання статутних завдань. Без ПДВ.