Українська федерація професіоналів безпеки

27

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Федерацією підготовлені заявки на розробку професійних стандартів

15 жовтня 2021 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів» від 22 вересня 2021 р. № 986, якою затверджено Порядок акредитації кваліфікаційних центрів.
Також набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами» від 15 вересня 2021 р. № 956, якою затверджено Порядок присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами.
З метою надання можливості участі охоронних компаній у державній програмі шляхом створення власних акредитованих кваліфікаційних центрів, Федерацією зареєстровано заявки на розроблення професійних стандартів за професіями “Охоронник” і “Охоронець”.